Nota prawna

Wszelkie dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług. Udostępnione w witrynie dane mają charakter tylko i wyłącznie informacyjny. Na stronie można uzyskać podstawowe informacje o oferowanych produktach i usługach przez nas świadczonych.

Pomimo dołożenia należytej staranności w zapewnieniu aktualizacji i kompletności umieszczonych na stronie danych, nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody powstałe w związku ze skorzystaniem lub brakiem umiejętności skorzystania z informacji tu zamieszczonych. Całkowite ryzyko z tytułu użytkowania witryny i zlinkowanych stron, ponosi Odbiorca.

Zastrzegamy sobie swobodne prawo dokonywania w dowolnym momencie: aktualizacji, modyfikacji, usuwania i dodawania informacji umieszczonych na niniejszej stronie.

Wszelkie prawa do całości witryny są zastrzeżone.

Ochrona danych osobowych

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa świadczonych przez nas usług. Wszelkie powierzone informacje, w tym dane osobowe, przetwarzane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapewniamy, że dane osobowe Klienta wykorzystywane będą tylko w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej Nas z Nim umowy (lub gdy jest to niezbędne do podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy) oraz zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Klienta.

Informujemy, że sposób i zakres przetwarzania danych osobowych zależy od udzielonej w tym zakresie przez Klienta zgody oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.