Finansowanie dla firm

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny może być przeznaczony na:

  • zakup, modernizację, remont majątku trwałego lub spłatę innych zobowiązań inwestycyjnych firmy(np innego kredytu inwestycyjnego, leasingu),
  • inwestycje w majątek trwały firmy (m.in. zakup maszyn, urządzeń, nieruchomości).

Przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą. Maksymalna kwota – do 100% planowanej inwestycji bez ograniczeń, możliwość procedury uproszczonej do 1 mln pln.
Okres kredytowania – do 25 lat.

Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy możesz przeznaczyć na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej – np. zakup towaru, produkcję, świadczenie usług, wypłatę wynagrodzeń, zapłatę zobowiązań wobec ZUS i US, spłatę zobowiązań wobec innych Banków.

Wysokość kredytu zależy od obrotów Twojej firmy.

Kredyt może być udzielony w formie odnawialnej co 12 miesięcy lub w formie nieodnawialnej maksymalnie na 36 miesięcy.

Kredyt Nowa Firma

Firma może się ubiegać o taki kredyt od pierwszego dnia prowadzenia działalności. Kredyt ten jest zabezpieczony hipoteką. Charakteryzuje się elastycznym podejściem do liczenia przyszłego dochodu firmy. Uproszczona i bardziej elastyczna metoda liczenia zdolności kredytowej (możliwość prognozowania przyszłych przychodów i dochodów). Brak konieczności przedstawiania biznesplanu i pełnej dokumentacji finansowej.

Kredyt Deweloper

Zbuduj swój biznes

Przedsiębiorca wie, że niektóre okazje biznesowe rodzą się codziennie. KREDYT DEWELOPER jest kredytem dla deweloperów i innych podmiotów realizujących inwestycje na sprzedaż bądź pod wynajem. Skorzystaj z oferty, by rozwinąć skrzydła. Mamy dla Ciebie kredyt DEWELOPER, który sfinansuje nawet najbardziej odważny Twój pomysł. Z NESTOR Kancelaria Finansowa zrealizujesz inwestycje w nieruchomości mieszkalne jak i komercyjne.

Prawda, że oferta wygląda ciekawie, sprawdź ją z naszym Ekspertem!

Co zyskujesz w NESTOR Kancelaria Finansowa?

  • wysoka kwota kredytu
  • finansowanie nawet 80% inwestycji w oparciu o wycenę rentowności przedsięwzięcia

Cele kredytowania:

  • wysoka kwota kredytu
  • realizacja inwestycji mieszkaniowych lub w budynki o funkcjach użytkowych,
  • pokrycie kosztów nabycia nieruchomości wraz z rozpoczętą na niej inwestycją (mieszkaniową lub w budynki użytkowe),
  • nabycie budynków wielomieszkaniowych, domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych lub budynków o funkcjach użytkowych oraz pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych w celu przebudowy na mieszkalne,
  • refinansowanie kosztów realizacji inwestycji mieszkaniowych lub budynków o funkcjach użytkowych,
  • nabycie akcji albo udziałów innej spółki prawa handlowego pod warunkiem, że w aktywach nabywanej spółki są nieruchomości gruntowe przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe lub usługowe, a inwestycja budowlana jest już w trakcie realizacji.